Majke Jevrosime 21/5, Beograd

25. GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA

U skladu sa Statutom Srpsko-cincarskog društva ’’Lunjina’’ sazivam 25.redovnu Skupštinu Društva koja će se održati u četvrtak, 24.decembra, 2015.godine sa početkom u 18h u ul. Majke Jevrosime 21.
Dnevni red
1.Izbor radnog predsedništva Skupštine i zapisničara
2.Izveštaj o radu SCD ’’Lunjina’’ u protekloj godini
3.Finansijski izveštaj Društva
4.Plan rada za 2016.godinu
5.Razno
Predsednica scd ’’Lunjina’’
Lila Cona  CINCARI: IDENTITETSKE PRIČE

SANU, 18. децембар 2015.

Predavanje dr Ljiljane Gavrilović nam daje uvid u sve elemente koji definišu identitet naroda i posebnosti cincarskog identiteta. Ovim predavanjem je završen ovogodišnji ciklus predavanja u saradnji sa SANU.

 

VREME 3.12. 2015. Godine

U časopisu VREME je objavljen opširan tekst KAMELEONI BALKANA, Sonje Ćirić.

http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=1347142

CINCARSKE GRAĐANSKE PORODICE U SRBIJI PORODICA VUČO (30. Novembar)

Izuzetno predavanje, nadahnuto porodičnim sećanjima, prikazuje građanski sloj Beograda kroz porodicu Vučo.

https://www.youtube.com/watch?v=fpSwSzGeRcw

PREDAVANJE DR PREDRAGA MUTAVDŽIĆA 30.10.2015

Naša predavanja u saradnji sa SANU ne bi bila potpuna bez dr Predraga Mutavdžića. Tema je: Pismo, jezik, nacija - Prvi cincarski alfabet Mihaila Bojadžija. Predavanje objasnilo mnoge nedoumice vezane za cincarsko pismo. Podsetio nas je i na tragični život Mihaila Bojadžija posle objavljivanja Gramatike

 

                          
13231220 2027388224153361 245230972 n
SCD Lunjina -
Srpsko-cincarsko društvo Lunjina, Majke Jevrosime 21, 11000 Beograd, Maticni broj: 07745788, PIB: 104029540
Website made by Emanuele Cusimano